Lütfən telefonunuza göndərilmiş sorğunu qəbul edin.
Sorğunun yoxlama kodunun aşağıdakı
kod ilə eyni olmasını müqayisə edin
Yoxlama kodu:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 20 noyabr tarixli Fərmanına əsasən yaradılmış
“FƏRDİ ELEKTRON PƏNCƏRƏ” ELEKTRON MƏLUMAT SİSTEMİ
Lütfən telefonunuza göndərilmiş sorğunu qəbul edin.
Sorğunun yoxlama kodunun aşağıdakı
kod ilə eyni olmasını müqayisə edin
Yoxlama kodu:
Designed by SmartSoftware.az